Traduction_juridique

Alle informatie over beëdigde en gelegaliseerde vertalingen

Enkel bedrijven kunnen bij ons vertaalbureau terecht voor beëdigde/gelegaliseerde vertalingen. We bieden hen een efficiënte totaalservice volgens een vooraf bepaalde offerte.

Moet u een beëdigde vertaling voorleggen van een officieel document bestemd voor het buitenland of van een buitenlands document bestemd voor gebruik in België, bv. een vertaling van vennootschapsstatuten, een geboorteakte, een notariële akte, een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen, een rijbewijs, een bewijs van goed gedrag en zeden, een huwelijks- of echtscheidingsakte?

Onze beëdigd vertalers (gerechtsvertalers) zorgen voor de vertaling van uw document in de gewenste taal en voorzien het van hun handtekening. Een gelegaliseerde vertaling nodig? Als uw vertaling ook gelegaliseerd moet worden, sturen wij deze naar de rechtbank voor de bijkomende stempels. Uiteraard kunt u erop rekenen dat uw persoonlijke gegevens en die van uw bedrijf met de nodige discretie zullen worden behandeld.

Een beëdigd vertaler is een vertaler die bevoegd is om juridische teksten te vertalen. Hij heeft bij een Belgische rechtbank van eerste aanleg de eed afgelegd, waardoor de vertalingen met zijn handtekening of stempel erop als officieel worden beschouwd. Hij is met andere woorden een door de overheid erkende vertaler..
Er zijn drie soorten vertalingen:

Standaardvertaling;
Beëdigde vertaling: een standaardvertaling met de handtekening van de beëdigd vertaler;
Gelegaliseerde vertaling: een beëdigde vertaling met daarbovenop een stempel van de rechtbank.

• Een standaardvertaling/gewone vertaling is een brontekst die omgezet wordt naar een vreemde taal, doorgaans in elektronische vorm afgeleverd.

• Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd door een vertaler die bij een of meerdere Belgische rechtbanken de eed heeft afgelegd. Door zijn vertaling te ondertekenen en/of met zijn naam te bestempelen, geeft de vertaler aan dat zijn vertaling brontekstgetrouw is, waardoor ze een officieel karakter krijgt. Deze vertalingen worden doorgaans in papiervorm afgeleverd.

• Een gelegaliseerde vertaling (officiële vertaling): In dit geval voegt de griffier van de rechtbank zijn stempel en handtekening toe aan de rechtsgeldige vertaling, zodat de echtheid van de handtekening van de vertaler wordt bevestigd. Zo krijgt de beëdigde vertaling rechtskracht. In sommige gevallen eist de overheid ook een apostille van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Gelieve vooraf na te vragen welk type document u nodig hebt.

U kunt de te vertalen documenten zelf naar ons brengen of ze via e-mail verzenden; zie hieronder.

Ons adres:
Olmenstraat 64
1930 Zaventem
België
U bent elke werkdag welkom (behalve op feestdagen) van 9.00 tot 17.30 u (ruime parkeergelegenheid, maar vergeet uw parkeerschijf niet als u op straat parkeert).

Ons e-mailadres (als u zich niet kunt verplaatsen):
infobelgium@ubiqus.com
(Vermeld in uw e-mail de doeltaal, uw contactgegevens en of u een beëdigde vertaling of een beëdigde + gelegaliseerde vertaling wenst).

Na ontvangst van de documenten en tenzij uitdrukkelijk anders door u aangegeven, sturen wij u onze offerte via e-mail. U hoeft dan enkel nog de offerte schriftelijk te bevestigen. Wanneer uw vertaling klaar is, laten we u telefonisch weten dat u ze kunt komen ophalen of verzenden wij de vertaling (aangetekend) per post of zelfs per koerier.

U kunt ons via e-mail een volledige scan sturen van uw documenten (met inbegrip van de eventuele apostilles) en u krijgt onze offerte op dezelfde wijze teruggestuurd. Na ontvangst van uw schriftelijke akkoord, gaan we van start met de vertaling. De vertaling kan u zowel via de post (aangetekende brief) als met een expreskoerier worden bezorgd, maar denk eraan om dit van tevoren bij uw aanvraag te vermelden.
De uitvoeringstermijn is onder meer afhankelijk van het volume van de tekst en de beschikbaarheid van onze vertalers wanneer we de vertaling opstarten. De levering is bovendien ook afhankelijk van de postbezorging. In spoedgevallen of bij een staking van de post kunnen wij onze koeriers inzetten voor een snellere levering. Wij kiezen steeds de snelste en meest doeltreffende oplossing.

De offerte die u van ons krijgt, vermeldt zowel de prijs als de verwachte leveringsdatum bij onmiddellijke bevestiging.

Niet nodig, wij kunnen doorgaans perfect aan de hand van een goede fotokopie of een hoogwaardig ingescand pdf-bestand werken.
Het tarief hangt onder meer af van de talencombinatie, het volume van de te vertalen tekst en de uitvoeringstermijn. Op voorhand krijgt u steeds gratis een vrijblijvende offerte.