Wat als u het opstellen van de notulen van uw vergaderingen zou uitbesteden?

Onze notulisten reizen naar alle uithoeken van België en bezorgen u in slechts enkele dagen tijd notulen op maat, in de taal van uw keuze (NL, FR of EN).

Offerte aanvragen

Wat is er nog vermoeiender en tijdrovender dan aantekeningen maken tijdens een vergadering? Besteed deze zware taak uit zodat u zich beter kunt concentreren op uw kernactiviteit. Hebt u een volledig verslag nodig? Of een samenvattend document met de belangrijkste punten die tijdens de gesprekken aan bod zijn gekomen? Vertrouw het opstellen van deze documenten toe aan onze notulisten.

Dit is een nieuwe dienst van Ubiqus Belgium, dat reeds bekendstaat als leverancier van kwaliteitsvolle meertalige vertaal- en tolkdiensten. We kunnen hierbij rekenen op de knowhow van onze moedermaatschappij Ubiqus, waar klanten sinds 1991 terechtkunnen om verslagen te laten opstellen.

Onpartijdigheid, discretie en vertrouwelijkheid gegarandeerd!

Ontdek onze verschillende soorten verslagen en syntheses.

 

Gewoon om de gesprekken schriftelijk vast te leggen, de ideeën te structureren en de genomen beslissingen op papier te zetten. Het verslag van de vergadering zal kort na de gesprekken worden verspreid om alle partijen die betrokken zijn bij het (de) onderwerp(en) (werknemers, pers, partners van uw onderneming, investeerders, leveranciers, het grote publiek, sociale partners enz.) op de hoogte te brengen.

Wij bieden u zeven verschillende soorten verslagen, van een woordelijke transcriptie tot een uiterst beknopte samenvatting. Uw accountmanager staat voor u klaar om uw specifieke eisen te noteren en u te adviseren over het meest geschikte type verslag. Tussenoplossingen zijn eveneens mogelijk en we kunnen u ook tegelijkertijd twee verschillende verslagen bezorgen (bv. een gedetailleerd verslag voor uw archief en een synthesenota voor uw medewerkers).

Ontdek de verschillende soorten verslagen

Het proces bestaat uit vier fasen:

1. U geeft ons instructies: we overlopen samen alle punten van de opdracht, we bekijken notulen van vorige vergaderingen of bestaande modellen en we maken afspraken over de praktische aspecten van onze (eenmalige of regelmatige) samenwerking.

2. Op de dag van de vergadering komt onze notulist (eventueel twee- of meertalig) naar u met een draagbare computer en een dictafoon om de vergadering op te nemen.

3. Na de vergadering verwerkt dezelfde notulist met behulp van de opname de aantekeningen die hij ter plaatse heeft gemaakt om de definitieve versie van het verslag op te stellen.

4. U ontvangt het resultaat ter goedkeuring, binnen de afgesproken termijn.

 

  • Maak het u gemakkelijk!

Centraliseer al uw taaldiensten bij dezelfde leverancier. Vertrouw de (mondelinge) simultaanvertaling van uw vergadering toe aan onze professionele tolken en de schriftelijke vertaling van uw documenten aan onze ervaren vertalers.

  • Voorbeeld van een geslaagde opdracht

Verslagen opstellen van de maandelijkse ondernemingsraad van een groot bedrijf in de voedingssector (tweetalige gesprekken): opstellen van een synthesenota in het Nederlands. Zodra de synthesenota is goedgekeurd door de opdrachtgever: vertaling van het document naar het Frans.

 

Meer info