Notulen die beantwoorden aan uw behoeften

Bij Ubiqus bieden we u maar liefst zeven verschillende soorten verslagen: van een woordelijke transcriptie tot een uiterst beknopte samenvatting. Uw accountmanager staat voor u klaar om uw specifieke eisen te noteren en u te adviseren over het meest geschikte type verslag.

 
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten verslagen die we voor u kunnen opstellen. Elk type verslag beantwoordt aan verschillende behoeften. Tussenoplossingen zijn uiteraard ook mogelijk. Service op maat maakt immers deel uit van onze dienstverlening!

 

Transcriptie 18 tot 22 pagina’s per uur vergadering Woordelijk verslag van het oorspronkelijke mondelinge discours. De gesprekken worden volledig opgenomen in het verslag. Alleen fouten in de zinsbouw worden verbeterd. Verder neemt het verslag de mondelinge kenmerken van het discours, zoals aarzelingen, over. De aanpassingen zijn dus miniem.
Volledig verslag 12 tot 15 pagina’s per uur vergadering Verslag waarin de oorspronkelijke gesprekken volledig worden opgenomen, inclusief eventuele overbodige herhalingen. Alle mondelinge kenmerken van het discours en alle elementen die niet geschikt zijn voor een geschreven tekst, worden verwijderd. Er worden verbindingswoorden toegevoegd om tot een gestructureerde tekst te komen die toch trouw blijft aan het oorspronkelijke discours.
Gereviseerd verslag 8 tot 10 pagina’s per uur vergadering Verslag waarin alle uitwisselingen worden opgenomen, maar op een beknoptere manier. Alle eventuele overbodige herhalingen en alle elementen die niet echt nuttig zijn voor de boodschap, worden verwijderd. Het resultaat is de tekst die de spreker zou hebben geschreven als hij zijn boodschap schriftelijk had willen overbrengen.
Standaardsynthese 6 pagina’s per uur vergadering Samenvatting van de belangrijke informatie. Bepaalde interventies, zoals gelijkaardige voorbeelden, worden niet opgenomen. De standaardsynthese wordt ontdaan van alle aanvullende informatie, anekdotes en uitweidingen.
Korte synthese 4 pagina’s per uur vergadering Samenvatting van de essentiële informatie. Ze bevat zo veel mogelijk informatie in zo weinig mogelijk woorden. Alleen de kern van de boodschap wordt dus opgenomen.
Synthesenota 1 tot 2 pagina’s per uur vergadering Samenvatting van de belangrijkste punten en argumenten.
Flashnota
(alleen geleverd als aanvulling op een uitvoeriger verslag)
/ Uiterst beknopte samenvatting, waarvan de lengte afhangt van de duur van de vergadering en uw specifieke wensen.

 

Het verslag wordt opgesteld op basis van de aantekeningen die door onze notulist worden gemaakt tijdens de vergadering en de opname die ter plaatse wordt gemaakt met behulp van een professionele dictafoon.

In bepaalde gevallen kunnen we ook aan de hand van een geluidsopname werken in plaats van de eigenlijke vergadering bij te wonen. Dat hangt af van de kwaliteit van de opname en van de context.

Zodra de transcriptie, het verslag of de synthese is afgewerkt, zal het document eerst ter goedkeuring naar u worden gestuurd. Uw suggesties voor eventuele wijzigingen zullen vervolgens door ons team in het document worden verwerkt, zodat het resultaat volledig voldoet aan uw wensen. Vervolgens kunnen we het finale verslag voor u vertalen naar een of meerdere talen zodat het kan worden geraadpleegd door een groter publiek.

Onze tarieven zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van de vergadering, het aantal vergaderingen waarvan een verslag moet worden opgesteld, het type verslag en de deadline. Neem gerust contact met ons op om een offerte aan te vragen. Ze is volledig vrijblijvend.

 

Meer info