Revisie, eentalige controle, aanpassen van vertalingen en herschrijven van documenten

Een tekst aanpassen? Een vertaling verbeteren? Een document laten nalezen door een moedertaalspreker?

Offerte aanvragen

Al onze vertalers zijn moedertaalsprekers en ervaren taalkundigen die oog hebben voor de kleinste details inzake spelling, grammatica en stijl. Ze kijken uw document na en verbeteren de kwaliteit ervan. Ze kunnen ook een bestaande vertaling aanpassen als u niet tevreden zou zijn of als de brontekst intussen is veranderd.

Indien u dit wenst, kunnen wij uw document ook volledig herschrijven. Daarbij blijven uw ideeën en uw boodschap behouden, maar worden gekunstelde zinnen, foutieve uitdrukkingen of omslachtige formuleringen vervangen, zodat uw tekst vlotter te lezen en beter te begrijpen is voor uw doelpubliek.

Dit alles leidt tot een efficiëntere communicatie, die op haar beurt het imago van uw bedrijf ondersteunt.

Hoewel we ons voornamelijk toeleggen op taalkundige correcties, kunnen we indien u dit wenst ook de lay-out van uw document aanpassen.

Ubiqus biedt verschillende vormen van taalkundige controle aan, waaronder revisie en eentalige controle:

Controle van een vertaling (de “doeltekst”) aan de hand van de originele tekst (de “brontekst”). De revisie gebeurt door een andere taalkundige dan de vertaler. Ze dient als garantie dat de doeltekst correct werd vertaald en overeenstemt met de brontekst. Waar nodig worden verbeteringen aangebracht.
Controle van een tekst door een taalkundige, die daarbij geen gebruik maakt van een eventuele brontekst. In tegenstelling tot revisie wordt bij eentalige controle uitsluitend uitgegaan van de doeltekst, ongeacht of het om een vertaling of een originele tekst gaat.

In beide gevallen wordt de tekst nauwkeurig gecontroleerd, met bijzondere aandacht voor de volgende punten:

– spelling (naleving van de spellingsregels, verwijderen van eventuele tikfouten en foute formuleringen)
– grammatica (vervoeging, consistentie van de werkwoordstijden)
– interpunctie (typografische regels)
– zinsbouw (syntaxis, vlotheid, idiomatische uitdrukkingen)
– register (toon, woordgebruik, woordvolgorde)
– samenhang (consistentie van de volledige tekst, zinsbouw, woordgebruik, tekstverbanden)
– stijl (overeenstemming met de stijl van de auteur)
– opmaak (op basis van het originele bestand)

Gelieve altijd duidelijk te preciseren welk type taalkundige controle u wenst. Als u bijzondere instructies hebt, of als u bepaalde bijzonderheden bij uw bestelling wilt benadrukken, neem dan telefonisch contact met ons op (+32 2 725 23 70) zodat wij onze collega’s kunnen inlichten. In de meeste gevallen is het zelfs mogelijk om rechtstreeks met de revisor van uw documenten te praten. Zo wordt onze service nog beter aangepast aan uw behoeften.

Onze drie interne departementen, ondersteund door onze externe medewerkers, staan volledig tot uw dienst om uw schriftelijke communicatie te verbeteren. Zodra uw tekst gecorrigeerd of aangepast is, krijgt u deze gebruiksklaar terug. Als u dat wenst, kunnen de correcties zichtbaar worden aangebracht (met track changes), zodat u ze kunt overlopen.

 

  • Neem vandaag nog contact met ons op

Probeer ons gerust uit! U kunt een gratis, vrijblijvende offerte van Ubiqus aanvragen of rechtstreeks een bestelling bij ons plaatsen.

Als u uw vertaalbehoeften verder met ons wilt bespreken of naar onze tarieven voor revisie en eentalige controle wilt vragen, kunt u ons bellen op +32 2 725 23 70 of op deze link klikken om ons een e-mail te sturen met uw vraag. U kunt ook uw telefoonnummer en een passend tijdstip doorgeven en dan bellen we u graag terug.

We kijken ernaar uit van u te horen!